Logo

درگاه پرداخت نکست پی


مستندات وب سرویس های برداشت وجه

مقدمه

با استفاده از وب سرویس های برداشت وجه، میتوانید از محل موجودی های خود در نکست پی، حواله بانکی ثبت کنید و وجه مورد نظر را به حساب خود یا دیگران تسویه کنید.

مراحل استفاده از وب سرویس های تسویه و برداشت وجه


برای استفاده از این وب سرویس ابتدا باید با مراجعه به پنل کاربری خود در نکست پی ، در بخش (( برداشت وجه و تسهیم )) ، قسمت (( وب سرویس تسهیم )) آنرا فعال کرده باشید و کد هایauth و wid را در اختیار داشته باشید
1- تسویه به شبا از محل موجودی قابل برداشت - کسر کارمزد پایا از مبلغ تسویه


اندپوینت و متد :
POST : https://nextpay.org/nx/gateway/checkout

پارامتر عنوان نوع ضرورت مثال
wid شماره وب سرویس شما integer اجباری 32
auth کد محرمانه وب سرویس string اجباری 7207c1690e3acb95dcd3aafc1ec1ab7a14ca6b8s
amount مبلغ (تومان) integer اجباری 74250
sheba شماره شبا - بدون IR numeric اجباری 123456123456123456123456
name نام صاحب حساب string اجباری محمد محمدی
tracker کد یکتای دلخواه alphanumeric,-,_ اختیاری b55-22_33s
currency واحد پول string اختیاری IRR هر مقداری غیر از IRR باعث میشود مبلغ برحسب تومان در نظر گرفته شود

پاسخ : پاسخ در قالب json می باشد و دارای 2 پارامتر code و message است . اگر مقدار code برابر با 200 باشد ، یعنی عملیات با موفقیت انجام شده و درخواست شما ثبت شده است. در غیر اینصورت درخواست شامل خطا بوده است .
لازم به ذکر است که اگر مقدار پارامتر code در پاسخ برابر با 200 باشد، پاسخ شامل دو پارامتر دیگر نیز خواهد بود : پارامتر trace که کد پیگیری نکست پی برای این تسویه حساب است و پارامتر total که مبلغ کل برداشت شده از صندوق شما به همراه کارمزد بر حسب تومان است

2- تسویه به شبا از محل موجودی قابل برداشت - کسر کارمزد پایا از صندوق شما


اندپوینت و متد :
POST : https://nextpay.org/nx/gateway/checkout_withoutfee

پارامتر عنوان نوع ضرورت مثال
wid شماره وب سرویس شما integer اجباری 32
auth کد محرمانه وب سرویس string اجباری 7207c1690e3acb95dcd3aafc1ec1ab7a14ca6b8s
amount مبلغ (تومان) integer اجباری 74250
sheba شماره شبا - بدون IR numeric اجباری 123456123456123456123456
name نام صاحب حساب string اجباری محمد محمدی
tracker کد یکتای دلخواه alphanumeric,-,_ اختیاری b55-22_33s
currency واحد پول string اختیاری IRR هر مقداری غیر از IRR باعث میشود مبلغ برحسب تومان در نظر گرفته شود
پاسخ : پاسخ در قالب json می باشد و دارای 2 پارامتر code و message است . اگر مقدار code برابر با 200 باشد ، یعنی عملیات با موفقیت انجام شده و درخواست شما ثبت شده است. در غیر اینصورت درخواست شامل خطا بوده است .
لازم به ذکر است که اگر مقدار پارامتر code در پاسخ برابر با 200 باشد، پاسخ شامل دو پارامتر دیگر نیز خواهد بود : پارامتر trace که کد پیگیری نکست پی برای این تسویه حساب است و پارامتر total که مبلغ کل برداشت شده از صندوق شما به همراه کارمزد بر حسب تومان است

3- تسویه آنی پیش از موعد به کارت/شبا از محل موجودی کل - کسر کارمزد از صندوق شما


اندپوینت و متد :
POST : https://nextpay.org/nx/gateway/checkout_on_time

پارامتر عنوان نوع ضرورت مثال
wid شماره وب سرویس شما integer اجباری 32
auth کد محرمانه وب سرویس string اجباری 7207c1690e3acb95dcd3aafc1ec1ab7a14ca6b8s
amount مبلغ (تومان) integer اجباری 74250
type نوع تسویه string اجباری card یا sheba
sheba شماره شبا - بدون IR numeric اجباری (با توجه به نوع تسویه) 123456123456123456123456
card شماره 16 رقمی کارت numeric اجباری (با توجه به نوع تسویه) 6219861000001234
name نام صاحب حساب string اجباری محمد محمدی
tracker کد یکتای دلخواه alphanumeric,-,_ اختیاری b55-22_33s
currency واحد پول string اختیاری IRR هر مقداری غیر از IRR باعث میشود مبلغ برحسب تومان در نظر گرفته شود
پاسخ : پاسخ در قالب json می باشد و دارای 2 پارامتر code و message است . اگر مقدار code برابر با 200 باشد ، یعنی عملیات با موفقیت انجام شده و درخواست شما ثبت شده است. در غیر اینصورت درخواست شامل خطا بوده است .
لازم به ذکر است که اگر مقدار پارامتر code در پاسخ برابر با 200 باشد، پاسخ شامل دو پارامتر دیگر نیز خواهد بود : پارامتر trace که کد پیگیری نکست پی برای این تسویه حساب است و پارامتر total که مبلغ کل برداشت شده از صندوق شما به همراه کارمزد بر حسب تومان است

4- دریافت وضعیت و جزییات یک درخواست تسویه بر اساس کد پیگیری نکست پی یا همان trace

در پاسخ تمامی موارد ثبت درخواست تسویه که در بالا گفته شد، پارامتری تحت عنوان trace دریافت میکنید که این پارامتر همان (( کد پیگیری نکست پی )) است. با استفاده از این کد پیگیری و وب سرویسی که در این بخش معرفی شده، میتوانید وضعیت و جزییات تسویه حساب با کد پیگیری مذکور را بررسی کرده و استعلام بگیرید
اندپوینت و متد :
POST : https://nextpay.org/nx/gateway/get_checkout_status

پارامتر عنوان نوع ضرورت مثال
wid شماره وب سرویس شما integer اجباری 32
auth کد محرمانه وب سرویس string اجباری 7207c1690e3acb95dcd3aafc1ec1ab7a14ca6b8s
checkoutId کد پیگیری نکست پی numeric اجباری 95012

5- دریافت وضعیت و جزییات یک درخواست تسویه بر اساس کد ترکر ارسالی شما یا همان tracker

در تمامی انواع درخواست های برداشت وجه، شما میتوانید یک کد پیگیری از نوع UUID یا GUID در سمت خود تولید کرده و پارامتر tracker را در حین ثبت درخواست تسویه ، با استفاده از آن مقدار دهی کنید تا بتوانید درخواست تسویه خود را حتی در صورتی که کد پیگیری نکست پی مربوط به آن را در اختیار نداشته باشید، پیگیری کنید. با استفاده از این کد پیگیری و وب سرویسی که در این بخش معرفی شده، میتوانید وضعیت و جزییات تسویه حساب با کد پیگیری مذکور را بررسی کرده و استعلام بگیرید
اندپوینت و متد :
POST : https://nextpay.org/nx/gateway/get_checkout_status_tracker

پارامتر عنوان نوع ضرورت مثال
wid شماره وب سرویس شما integer اجباری 32
auth کد محرمانه وب سرویس string اجباری 7207c1690e3acb95dcd3aafc1ec1ab7a14ca6b8s
tracker کد tracker شما alphanumeric,-,_ اجباری b11-55_55

6- دریافت موجودی یک درگاه خاص

با فراخوانی این وب سرویس میتوانید موجودی یک درگاه خاص ( api_key ) را دریافت کنید . موجودی قابل برداشت درگاه مربوطه و موجودی کل آن ، و همچنین مجموع موجودی سایر درگاه های شما و موجودی قابل برداشت کل آن ها را به تفکیک دریافت میکنید.
اندپوینت و متد :
POST : https://nextpay.org/nx/gateway/get_api_balance

پارامتر عنوان نوع ضرورت مثال
wid شماره وب سرویس شما integer اجباری 32
auth کد محرمانه وب سرویس string اجباری 7207c1690e3acb95dcd3aafc1ec1ab7a14ca6b8s
api_key کلید مجوز دهی درگاه شما uuid/guid اجباری b11ee9c3-d23d-414e-8b6e-f2370baac97b

7- دریافت مجموع موجودی ها و تسویه ها

با فراخوانی این وب سرویس میتوانید موجودی کل، موجودی قابل برداشت ، مجموع تسویه های موفق ، ، در صف و در انتظار را بر حسب ریال و تومان دریافت کنید.
اندپوینت و متد :
POST : https://nextpay.org/nx/gateway/get_balance

پارامتر عنوان نوع ضرورت مثال
wid شماره وب سرویس شما integer اجباری 32
auth کد محرمانه وب سرویس string اجباری 7207c1690e3acb95dcd3aafc1ec1ab7a14ca6b8s

قالب پاسخ تمامی استعلام های بالا


هر کدام از موارد 4 یا 5 یا 6 یا 7 در بالا را فراخوانی کنید در پاسخ ، در فرمت json داده های مورد نیاز را دریافت خواهید کرد. برای بررسی دقیق پاسخ میتوانید از نرم افزار هایی مانند Postman استفاده کنید و پارامتر های کامل پاسخ را مشاهده کنید.

پارامتر عنوان نوع مثال
code وضعیت پردازش درخواست integer 200 به معنی درخواست صحیح
message متن پیام پاسخ string Your request has been processed successfully
apiTotalBalanceIRT موجودی کل درگاه به تومان integer 50000
apiTotalBalanceIRR موجودی کل درگاه به ریال integer 500000
apiWithdrawableBalanceIRT موجودی قابل برداشت درگاه به تومان integer 50000
apiWithdrawableBalanceIRR موجودی قابل برداشت درگاه به ریال integer 500000
totalBalanceIRT موجودی کل به تومان integer 50000
totalBalanceIRR موجودی کل به ریال integer 500000
withdrawableBalanceIRT موجودی قابل برداشت به تومان integer 50000
withdrawableBalanceIRR موجودی قابل برداشت به ریال integer 500000
notificationWalletIRT موجودی کیف پول پیامکی به تومان integer 2000
notificationWalletIRR موجودی کیف پول پیامکی به ریال integer 20000
inQueueCheckoutsIRT تسویه های در صف به تومان integer 0
inQueueCheckoutsIRR تسویه های در صف به ریال integer 0
inProcessCheckoutsIRT تسویه های در حال پردازش به تومان integer 0
inProcessCheckoutsIRR تسویه های در حال پردازش به ریال integer 0
completedCheckoutsIRT تسویه های انجام شده به تومان integer 5000
completedCheckoutsIRR تسویه های انجام شده به ریال integer 50000
checkoutId کد پیگیری نکست پی numeric 95012
checkoutAmountIRT مبلغ تسویه به تومان integer 5000
checkoutAmountIRR مبلغ تسویه به ریال integer 50000
feeIRT کارمزد تسویه به تومان integer 200
feeIRR کارمزد تسویه به ریال integer 2000
destination شبا یا کارت مقصد string 020570077700150058177501
trackingNumber کد پیگیری بانک string 14000423056203152106
status وضعیت string Completed
statusDescription شرح وضعیت string Your withdrawal request has been completed
tracker کد یکتای دلخواه شما alphanumeric,-,_ b55-22_33s
requestedAt زمان درخواست string 1400-04-23 18:15:24
updatedAt زمان بروزرسانی وضعیت string 1400-04-23 18:15:25