Logo

پرداخت اینترنتی

80 40 60 09100

⚠️پرداخت در چند مرحله ⚠️فروش بصورت سبدی 9100602090 ، 9100604090 ، 9100604080 ، 9100602080 ⚠️درصورت پرداخت موفق 4خط، سفارش شما تکمیل می‌شود ⚠️در غیر اینصورت واریزی طبق قوانین‌فروشگاه عودت داده می‌شود
80 40 60 09100
اطلاعات پذیرنده
09190098919
تلفن پذیرنده
parsan_hamrah
آدرس تلگرام پذیرنده
hamrah.e.aval
آدرس اینستاگرام پذیرنده
توضیحات : ⚠️پرداخت در چند مرحله ⚠️فروش بصورت سبدی 9100602090 ، 9100604090 ، 9100604080 ، 9100602080 ⚠️درصورت پرداخت موفق 4خط، سفارش شما تکمیل می‌شود ⚠️در غیر اینصورت واریزی طبق قوانین‌فروشگاه عودت داده می‌شود