Logo

پرداخت اینترنتی

جزوه اعداد اول، ب DOT م DOT م؛ ک DOT م DOT م 31 تست و مثال حل شده

جزوه شامل سی و یک مثال و تست حل شده است DOT پس از واریز، رمز فایل برایتان ارسال می شود DOT در صورت تاخیر در ارسال از طریق پیامک به شماره 09356816738 پیگیری کنید DOT
جزوه اعداد اول، ب DOT م DOT م؛ ک DOT م DOT م 31 تست و مثال حل شده
اطلاعات پذیرنده
09356816738
تلفن پذیرنده
MathTeahcher_RB
آدرس تلگرام پذیرنده
RezaBaghdar1
آدرس اینستاگرام پذیرنده
توضیحات : جزوه شامل سی و یک مثال و تست حل شده است DOT پس از واریز، رمز فایل برایتان ارسال می شود DOT در صورت تاخیر در ارسال از طریق پیامک به شماره 09356816738 پیگیری کنید DOT