Logo

پرداخت اینترنتی

جزوه مجموعه ها -آمادگی امتحان

این جزوه خلاصه مباحث مهم مجموعه های ریاضی نهم را در حد امتحان و کتاب درسی با 13 مثال حل شده پوشش می دهد DOT
جزوه مجموعه ها -آمادگی امتحان
اطلاعات پذیرنده
09356816738
تلفن پذیرنده
MathTeahcher_RB
آدرس تلگرام پذیرنده
RezaBaghdar1
آدرس اینستاگرام پذیرنده
توضیحات : این جزوه خلاصه مباحث مهم مجموعه های ریاضی نهم را در حد امتحان و کتاب درسی با 13 مثال حل شده پوشش می دهد DOT