Logo

پرداخت اینترنتی

نذورات

واریز نذورات برای مشارکت در ثواب نشر منهاج فردوسیان
تومان
نذورات
اطلاعات پذیرنده
09158937925
تلفن پذیرنده
hajferdowsihelp
آدرس تلگرام پذیرنده
hajferdowsihelp
آدرس اینستاگرام پذیرنده
توضیحات : واریز نذورات برای مشارکت در ثواب نشر منهاج فردوسیان