حتما پس از خرید رسید پرداخت را از طریق تیکت دیسکورد ارسال کنید