۳۴۲۱۶۵۳۹ - ۰۲۶ پشتیبانی آنلاین

صفحه پرداخت شخصی

صفحه پرداخت شخصی ، روشی است بسیار آسان ، برای دریافت وجوه از دیگران.
با این سرویس می‌توانید به راحتی یک صفحه با آدرس مخصوص و تصویر پروفایل خود ، ایجاد کنید.

اگر مشتریان یا دوستان شما بخواهند به طور اینترنتی مبلغی را پرداخت کنند ،
کافیست آدرس اینترنتی مخصوص به خود مانند http://YourName.nx.plus را در اختیار آن‌ها
قرار داده تا وارد صفحه شده و مبلغ دلخواه را پرداخت نمایند.

در این صفحه امکان دریافت مشخصاتی مانند ایمیل ، تلفن همراه ، توضیحات و نام پرداخت کننده فراهم شده است.
 
 
 

مشترک اعلان نکست‌پی شوید
درخواست تماس