نکست پی در اخبار ۲۰:۳۰ شبکه دو سیما

نکست پی در اخبار ۲۰:۳۰ شبکه دو سیما

هدف اصلی ما این است که بین پرداخت کننده و پذیرنده اطمینان بر قرار کنیم که افراد با خیال راحت اسرویسی را که میخواهند تحویل بگیرند و پرداختشان رو به صورت اینترنتی انجام دهند

نکست پی در رسانه ها

نکست پی در رسانه ها

ویدیو نکست پی در شبکه سه سیما.استارتاپ نکست پی یک استراتاپ در زمینه پرداخت مالی هست که در گاه پرداخت و خدمات پرداخن اینترنتی رو به کاربران و پذیرندگان ارایه می دهد.

مشترک اعلان نکست‌پی شوید