پرداختیار رسمی شاپرک و بانک مرکزی

درگاه پرداخت مستقیم چیست ؟