پرداختیار رسمی شاپرک و بانک مرکزی
ورود به پنل کاربری

پنل مدیریت نکست پی

الف - اگر جزو کاربرانی هستید که بعد از اردیبهشت 1400 در درگاه پرداخت نکست پی ثبت نام کرده اید ، ورود به پلتفرم ((جدید)) را انتخاب کنید .

ب - اگر جزو کاربرانی هستید که قبل از اردیبهشت 1400 در درگاه پرداخت نکست پی ثبت نام کرده اید و در پلتفرم جدید ثبت نام نکرده اید ، ورود به پلتفرم ((قدیمی)) را انتخاب کنید