پرداختیار رسمی شاپرک و بانک مرکزی

لینک پرداخت تضمین شده چیست ؟